نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، لیلا واکاوی روایات سیره امام علی× در تطبیق بر آیات 87 و 88 سوره مائده [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 130-153]
 • احمدی پرتو، محمد تقی بررسی الگوی مقاومت بنی اسرائیل در فرایند نهادینه سازی گفتمان صبر در جامعه اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 135-164]
 • ارفع، فاطمه السادات قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 157-173]
 • اسدی، میلاد بررسی و تحلیل جامعیت قرآن در تفسیر مفاتیح الغیب و المیزان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 7-30]
 • اعرابی، غلامحسین مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 145-164]
 • اقبالی، مسعود گونه‌شناسی قرآنی شخصیتی و اجتماعی جامعه بنی‌اسرائیل و تأثیر آن در انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی در دوران حضرت موسی(ع) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 107-137]
 • الهی نژاد، حسین تبیین قرآنی نقش مقاومت در حکومت جهانی مهدوی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 108-134]
 • انصاریان، نسرین مجاز در قرآن و شرایط آن با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی(رحمةالله) [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 160-181]
 • انصاری مقدم، مجتبی واکاوی راهکارهای انگیزشی سلامت روان در آموزه‌های اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 80-104]

ب

 • بهمنی، سعید قرآن خاستگاه عزت و مقاومت [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 64-89]
 • بهمنی، سعید روش و گرایش آیت‌الله محمدهادی معرفت در التفسیر الأثری الجامع [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 73-106]

ج

 • جانجانی، زهرا طراحی الگوی مقاومت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • جباران، محمدرضا بسترهای فقهی اخلاق در روابط همسرانه پس از طلاق از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 39-66]
 • جهانی، کبری جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 90-117]

چ

 • چهری، مجید گونه‌شناسی قرآنی شخصیتی و اجتماعی جامعه بنی‌اسرائیل و تأثیر آن در انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی در دوران حضرت موسی(ع) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 107-137]

ح

 • حاجی اکبری، فاطمه انگاره ضرورت واکاوی علوم قرآنی در منابع غیرمستقل (مطالعه‌‌ موردی: تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 7-38]
 • حسینی رامندی، سیدعلی اکبر مرجعیت علمی قرآن با تأکید بر اندیشه‌های قرآن‌شناختی رشید رضا [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 35-63]
 • حقانی، ریحانه نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 7-34]
 • حقانی، ریحانه جامعیت قرآن در معناداری زندگی با نگاهی به آرای علامه طباطبایی [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 90-117]
 • حقانی، ریحانه فرجام مقاومت یا سازش با دشمن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 91-111]
 • حمزه ای، پردیس طراحی الگوی مقاومت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]
 • حمزه ای، مهدیس طراحی الگوی مقاومت [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 175-203]

خ

 • خراسانی، علی بررسی و نقد اثرپذیری قرآن از تورات و انجیل در EQ (دائرة‌المعارف قرآن لیدن) [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 60-87]
 • خراسانی، علی نقش توحیدباوری در مقاومت اسلامی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 118-144]
 • خراسانی، علی بررسی و نقد نگاه EQ (دائرة‌المعارف قرآن لیدن) به متن قرآن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 117-143]
 • خراسانی، علی ویژگی‌های فاعلی، قابلی و محتوایی وحی [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 193-217]
 • خلیلی، صابر بررسی و نقد دیدگاه سید قطب درباره نسبت دین و علم تجربی جدید [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 47-75]

د

ر

 • رحمانی تیرکلایی، حسین ارزیابی معماری و شهرسازی سرزمین مصر از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 157-173]
 • رحمتی، سید مهدی انگاره ضرورت واکاوی علوم قرآنی در منابع غیرمستقل (مطالعه‌‌ موردی: تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 7-38]
 • رحیمی ترکاشوند، فرزانه گونه‌شناسی قرآنی شخصیتی و اجتماعی جامعه بنی‌اسرائیل و تأثیر آن در انسجام اجتماعی و تولید نظام دینی در دوران حضرت موسی(ع) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 107-137]
 • رحیمی نزاد قره آغاج، نادره فرجام مقاومت یا سازش با دشمن از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 91-111]
 • رضایی، حسین بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 113-132]
 • رضایی، حسین بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخِ نافی وحیانیت قرآن [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 165-189]
 • رضائی جنید، جابر بررسی جواز یا عدم جواز استفاده از تولیدات تراریخته از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 64-87]
 • رفیعی، محمدحسین مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-37]

ز

 • زارع بوشهری، محمد عوامل جریان سنت استدراج در قرآن با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 7-42]
 • زرنوشه فراهانی، حسن بررسی و نقد دیدگاه سید قطب درباره نسبت دین و علم تجربی جدید [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 47-75]

س

 • سادات فخر، سیدعلی درآمدی بر مبانی علوم قرآنی مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه آیت‌الله معرفت [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 89-111]
 • سبحانی چگنی، فرزانه واکاوی چالش‌های اقتصادیِ مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 170-192]
 • سحرخوان، محمد راهبردهای مقاومت در دوره انتظار از منظر قرآن کریم [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 165-191]

ش

 • شایق، محمدرضا ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 105-136]
 • شیرزاد کمانگر، حسن درآمدی بر راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های قرآن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 161-189]
 • شفیعی دارابی، سیدحسین واکاوی چالش‌های اقتصادیِ مقاومت اسلامی و راهکارهای قرآنی آن [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 170-192]

ص

 • صادقی، محمد آموزه‌های پشتوانه‌های قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 81-107]
 • صادقی، مهدی آموزه‌های پشتوانه‌های قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 81-107]
 • صفریان، غلامرضا چالش‌های سیاسی مقاومت اسلامی در عرصه داخلی و راه‌حل‌های قرآنی مقابله با آن [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 99-130]

ط

 • طالب‌تاش، عبدالمجید تحلیل و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت از فترت وحی قرآن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-84]
 • طیب حسینی، سید محمود مطالعه تطبیقی محل زایمان مریم(س) از منظر قرآن و اناجیل (با تأکید بر تحلیل زایمان ایشان در کنار درخت نخل) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 43-72]

ع

 • عاصی مذنب، ابوالقاسم ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 105-136]
 • عالمی، رقیه آخرت‌باوری و مقاومت اسلامی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 55-79]
 • عباسی مقدم، مصطفی رهیافتی نو بر ترجمه اسما افعال مشهور قرآن در پرتو «تجزیه به آحاد واژگان» (مطالعه موردپژوهانه: ترجمه‌های الهی قمشه‌ای، آیتی و مکارم شیرازی) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 67-98]
 • عزیزالهی، حجت مبانی قرآنی و روایی قاعده فقهی احترام خون مسلمان [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 131-156]
 • عیسی‌زاده، عیسی تحلیل و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت از فترت وحی قرآن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 64-84]
 • عیسی‌زاده، عیسی نقد و بررسی اشکالات فخر رازی به آیه ولایت با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله محمدهادی معرفت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 115-137]
 • عیسی‌زاده، نیکزاد نقد و بررسی اشکالات فخر رازی به آیه ولایت با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله محمدهادی معرفت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 115-137]
 • علیدادی، محمد تحلیل روش تفسیری قاضی نورالله شوشتری در «کشف القناع عما وقع فی تفسیر البیضاوی من خلل و زلل؛ حاشیة القاضی نورالله التستری علی تفسیر البیضاوی» [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 41-61]

غ

 • غرسبان، مرتضی مرجعیت علمی قرآن از دیدگاه دکتر گلشنی [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 88-116]
 • غرسبان، مرتضی چالش‌های سیاسی مقاومت اسلامی در عرصه داخلی و راه‌حل‌های قرآنی مقابله با آن [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 99-130]
 • غلامی، ناصر نگاهی به مبانی تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیاز ویژه از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 138-169]

ف

 • فاضلی، محمد رضا تحلیل روش تفسیری قاضی نورالله شوشتری در «کشف القناع عما وقع فی تفسیر البیضاوی من خلل و زلل؛ حاشیة القاضی نورالله التستری علی تفسیر البیضاوی» [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 41-61]
 • فاکر میبدی، محمد مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 8-37]
 • فرزندوحی، جمال بررسی و تحلیل جامعیت قرآن در تفسیر مفاتیح الغیب و المیزان [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 7-30]
 • فیروزمهر، محمدمهدی مرجعیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 7-36]
 • فیروزمهر، محمدمهدی عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 7-33]
 • فهیمی تبار، حمید رضا رهیافتی نو بر ترجمه اسما افعال مشهور قرآن در پرتو «تجزیه به آحاد واژگان» (مطالعه موردپژوهانه: ترجمه‌های الهی قمشه‌ای، آیتی و مکارم شیرازی) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 67-98]

ق

 • قافی، نجمه بررسی و نقد برخی مقالات دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن درباره حوا، ساره، مریم و خدیجه، زنان منسوب به پیامبران [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 154-176]
 • قدیمی‌نژاد، سیدعباس آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 38-63]
 • قمرزاده، محسن قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 157-173]
 • قنبرپور، بهنام بررسی جواز یا عدم جواز استفاده از تولیدات تراریخته از منظر قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 64-87]
 • قهاری کرمانی، محمدهادی انواع روایات تأویلی سوره هود درباره امام ‌علی(ع) [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 169-194]

ک

 • کاظمی، محمد حسین عوامل جریان سنت استدراج در قرآن با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 7-42]
 • کاظمی، نعمت عوامل جریان سنت استدراج در قرآن با استفاده از روش تحلیل مضمون [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 7-42]
 • کوثری، عباس درآمدی بر اعجاز تشریعی در قرآن [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 138-160]
 • کوثری، عباس رابطه فقه القرآن و تربیت جسمانی [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 34-55]

ل

م

 • محمدی، محمدعلی نقد مغالطات مستشرقان در مطالعات قرآنی [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 134-155]
 • محمدی، محمدعلی صرفه طولی، تضمین همانندناپذیری جاودانه قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 144-174]
 • مدبّر (اسلامی)، علی منهج تفسیری آیت‌الله معرفت [دوره 1، شماره 2، 1398، صفحه 85-114]
 • مرتضوی، سید ابراهیم مطالعه تطبیقی محل زایمان مریم(س) از منظر قرآن و اناجیل (با تأکید بر تحلیل زایمان ایشان در کنار درخت نخل) [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 43-72]
 • میردامادی، سیدمجتبی چرایی منع از استغفار برای مشرکان، کفار و منافقان در قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 141-166]
 • میرعرب، فرج الله مرجعیت قرآن و گستره آن در اندیشه علامه سیدمحمدحسین فضل‌الله [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 39-58]
 • میرعرب، فرج الله بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم [دوره 1، شماره 1، 1398، صفحه 113-132]
 • میرعرب، فرج الله بررسی مستندات حدیثی دکتر سها برای اثبات نسخِ نافی وحیانیت قرآن [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 165-189]
 • میرهادی، سید مهدی مبانی فلسفی کاربرد خیال (تمثیل) در قرآن [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 7-25]
 • مریوانی، قدرت اله نگاهی به مبانی تعلیم و تربیت دانش‌آموزان با نیاز ویژه از منظر قرآن [دوره 3، شماره 3، 1400، صفحه 138-169]
 • منصوری، محمدهادی بررسی و نقد برخی مقالات دایرة‌المعارف قرآن الیور لیمن درباره حوا، ساره، مریم و خدیجه، زنان منسوب به پیامبران [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 154-176]
 • موحدی، ناهید آموزه‌های پشتوانه‌های قرآنیِ دکترین مقاومت امام خمینی(ره) با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 81-107]
 • موسوی، سید محمد رهیافتی نو بر ترجمه اسما افعال مشهور قرآن در پرتو «تجزیه به آحاد واژگان» (مطالعه موردپژوهانه: ترجمه‌های الهی قمشه‌ای، آیتی و مکارم شیرازی) [دوره 3، شماره 4، 1400، صفحه 67-98]
 • موسوی اینجدان، سید محمد باقر راهبردهای مقاومت پیامبر اکرم (ص) و جامعه‌ ایمانی در برابر دشمنان از نگاه قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 115-138]

ن

 • نجفی، رضا بررسی شیوه‌شناسی تربیتی قرآن در عرصه پیرایش اخلاق فردی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 31-54]
 • نقیب، سید محمد واکاوی روایات سیره امام علی× در تطبیق بر آیات 87 و 88 سوره مائده [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 130-153]
 • نورمحمدیان، علی بررسی فطرت بالفعل و بالقوه از دیدگاه آیت‌الله جوادی آملی و شهید مطهری [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 26-46]

و

 • ورمزیار، مرضیه واکاوی چالش کلامی و اخلاقی تفسیر آیات 1-10 سوره عبس از نگاه فریقین [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 107-129]

ه

 • هاشمی، سیدعلی نقد شبهه خیانت برخی پیامبران به خلق [دوره 2، شماره 2، 1399، صفحه 56-80]
 • هاشمی، سیدعلی بررسی و نقد شبهه خیانت و بدعهدی برخی پیامبران در برابر خداوند [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 7-31]
 • هراتی اردستانی، ندا چرایی منع از استغفار برای مشرکان، کفار و منافقان در قرآن کریم [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 141-166]

ی

 • یوسفی، صادقه واکاوی نظر مشهور در موضوع «دعوت مخفیانه پیامبر اکرم(ص)» از نگاه قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 32-63]
 • یوسفی راد، مرتضی دولت اسلامی و ضرورت مقاومت با تأکید بر آموزه‌های قرآنی [دوره 2، شماره 4، 1399، صفحه 137-159]
 • یوسفی غروی، محمدهادی واکاوی نظر مشهور در موضوع «دعوت مخفیانه پیامبر اکرم(ص)» از نگاه قرآن کریم [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 32-63]
 • یوسفی مقدم، محمد صادق نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن [دوره 2، شماره 1، 1399، صفحه 7-34]
 • یوسفی مقدم، محمد صادق مهم‌ترین راهبردهای نظری اقتصاد مقاومتی بر اساس آموزه‌های قرآن [دوره 2، شماره 3، 1399، صفحه 64-87]
 • یوسفی مقدم، محمد صادق بررسی مسئله الگوی حجت برای ساخت سبک زندگی اسلامی [دوره 3، شماره 1، 1400، صفحه 9-38]
 • یوسفی مقدم، محمد صادق طلاق عاطفی و راهکارهای قرآنی پیشگیری از آن [دوره 3، شماره 2، 1400، صفحه 76-106]