درباره نشریه

فصلنامه مطالعات علوم قرآن به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوت 1364/12/28 مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 1397/08/14 به شماره ثبت 83275 به نام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سوی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار گرفته است.

به استناد مصوبه 585 مورخ 1387/6/24 شورای عالی حوزه های علمیه و با توجه به ارزیابی کمسیون نشریات علمی حوزه ، شورای اعطای مجوزها و امتیاز های علمی در جلسه 117 مورخ 1400/03/04 رتبه علمی- ترویجی نشریه مطالعات علوم قرآن را تصویب نمود .