بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

چکیده

مبارزۀ با قرآن کریم به روش‌‌‌های مختلفی، از جمله شبهه‌افکنی علیه قوانین و احکام آن از صدر اسلام تاکنون مورد اهتمام دشمنان بوده است. ازدواج یک مرد با چند زن یا «تعدد زوجات» از مسائل مهم و حساسیت‌‌برانگیز مربوط به زنان و خانواده است. قرآن در آیه 3 سوره نساء مجوز تعدد زوجات را در صورت توانایی بر مراعات عدالت میان آنان، صادر می‌‌کند و در آیه 129 این سوره ممکن نبودن رعایت عدالت میان زنان را بیان می‌کند. دکتر سها در کتاب نقد قرآن ضمن القای شبهاتی در مورد «تعدد زوجات» و خلاف حکمت خواندن آن ادعا می‌کند آیه 129، آیه 3 را نسخ کرده و آورنده حکم از تداوم آن پشیمان شد‌ه است. پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی باگرایش انتقادی و به روش اسنادی، به بررسی دقیق این شبهه می‌‌پردازد. حاصل پژوهش این است که احکام قرآن کریم، از جمله جواز تعدد زوجات، بر مبنای حکمت و نیاز واقعی انسان تدوین شده و دلایلِ ناقد قرآن نمی‌‌تواند خدشه‌ای بر آن وارد سازد. همچنین هیچ‌‌گونه رابطه ناسخ و منسوخی بین دو آیه پیش‌گفته وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها