مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 8-37

10.22081/jqss.2019.68217

محمد فاکر میبدی؛ محمدحسین رفیعی


آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 38-63

10.22081/jqss.2019.68392

سیدعباس قدیمی‌نژاد


تحلیل و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت از فترت وحی قرآن

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 64-84

10.22081/jqss.2019.68398

عبدالمجید طالب‌تاش؛ عیسی عیسی‌زاده


منهج تفسیری آیت‌الله معرفت

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 85-114

10.22081/jqss.2019.68399

علی مدبّر (اسلامی)


ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 105-136

10.22081/jqss.2021.59144.1082

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق


بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 113-132

10.22081/jqss.2019.68224

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب


قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 157-173

10.22081/jqss.2019.68226

محسن قمرزاده؛ فاطمه السادات ارفع


نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-34

10.22081/jqss.2020.68904

محمد صادق یوسفی مقدم؛ ریحانه حقانی