درباره نشریه

فصلنامه مطالعات علوم قرآن به موجب ماده 13 قانون مطبوعات مصوت 28/12/1364 مجلس شورای اسلامی، در تاریخ 14/8/1397 به شماره ثبت 83275 به نام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی از سوی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مجوز انتشار گرفته است.