کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 12
1. فرجام مقاومت یا سازش با دشمن از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-111

10.22081/jqss.2021.58771.1113

نادره رحیمی نزاد قره آغاج؛ ریحانه حقانی


3. ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 105-136

10.22081/jqss.2021.59144.1082

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق


5. عوامل مؤثر بر رشد اخلاقی با نگاهی قرآنی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 7-33

10.22081/jqss.2020.57140.1038

محمدمهدی فیروزمهر


7. قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 64-89

10.22081/jqss.2020.68906

سعید بهمنی


9. مرجعیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 7-36

10.22081/jqss.2019.68391

محمدمهدی فیروزمهر


12. بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 113-132

10.22081/jqss.2019.68224

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب