طلاق عاطفی و راهکارهای قرآنی پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 76-106

10.22081/jqss.2021.59943.1098

محمد صادق یوسفی مقدم؛ لیلا دین دوست سرخابی


فرجام مقاومت یا سازش با دشمن از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 91-111

10.22081/jqss.2021.58771.1113

نادره رحیمی نزاد قره آغاج؛ ریحانه حقانی


کاوشی در اشتغال زنان از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 5، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 102-129

10.22081/jqss.2024.66269.1255

سیداصغر حسینی خان به بن


بررسی روایت‌گری نوح در قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 130-159

10.22081/jqss.2024.68337.1283

قاسم محسنی مری؛ بهرام جمشیدی


چرایی منع از استغفار برای مشرکان، کفار و منافقان در قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-166

10.22081/jqss.2021.60286.1106

ندا هراتی اردستانی؛ سیدمجتبی میردامادی