دلالت همانندناپذیری قرآن بر صدق ادعای الهی‌بودن قرآن

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 9-33

10.22081/jqss.2023.65597.1242

محمد مهدی شاهمرادی فریدونی؛ سیده فرناز اتحاد


روش‌شناسی فهم براساس آموزه‌های قرآنی

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 34-68

10.22081/jqss.2023.65024.1222

لیلا ابراهیمی؛ سید محمد علی داعی نژاد؛ مهدی درستی


قرآن خاستگاه عزت و مقاومت

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 64-89

10.22081/jqss.2020.68906

سعید بهمنی


گونه‌شناسی روایات تفسیری امام علی( علیه السلام) با تأکید بر تفسیر روایی نورالثقلین

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 64-97

10.22081/jqss.2022.62618.1154

یحیی نورمحمدی نجف آبادی؛ محمدرضا نورمحمدی نجف آبادی؛ اکرم حاجیان