دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1402، صفحه 1-185 
روش شناسی تفسیری روایات ابن مسعود در تفسیر ابن کثیر

صفحه 36-70

10.22081/jqss.2024.65607.1243

حمید رضا فهیمی تبار؛ خدیجه زینی وندنژاد؛ محدثه همتیان نجف آبادی


پیوستگی شبکه‌‌ای سوره فتح با سوره‌های هم‌گروه (نوح، قدر و کوثر(

صفحه 151-185

10.22081/jqss.2024.66089.1252

صدیقه جنتی فیروزابادی؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی