دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، دی 1401، صفحه 1-218 
روش‌شناسی فهم براساس آموزه‌های قرآنی

صفحه 34-68

10.22081/jqss.2023.65024.1222

لیلا ابراهیمی؛ سید محمد علی داعی نژاد؛ مهدی درستی