امامت در قرآن (نقد و بررسی مدخل "امامت" در دایرةالمعارف قرآنی الیور لیمن)

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 95-123

10.22081/jqss.2022.65068.1225

مجتبی نوروزی؛ سیده فرناز اتحاد؛ سید علی اکبر ربیع نتاج


رویکرد فقه‌الحدیثی علامه طباطبایی& نسبت به روایات الکافی در تفسیر المیزان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 96-128

10.22081/jqss.2023.64624.1214

امان اله ناصرى کریموند (نویسنده مسئول)؛ مهدی اکبرنژاد؛ روح الله محمدی


تحریف‌ناپذیری قرآن از دیدگاه استاد مطهری

دوره 5، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 100-124

10.22081/jqss.2023.65213.1234

مجتبی نوروزی؛ مریم مظاهری


ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 105-136

10.22081/jqss.2021.59144.1082

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق


بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 113-132

10.22081/jqss.2019.68224

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب


روش‌شناسی تفسیر القرآن العظیم و تفسیر بیان السعادة و مقایسه آن دو با هم

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 129-153

10.22081/jqss.2023.63860.1185

میلاد اسدی (نویسنده مسئول)؛ جمال فرزند وحی


بررسی آیات مستثنیات سوره بقره

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 134-158

10.22081/jqss.2022.64100.1195

سهیلا پیروزفر؛ امیررضا قندهاری نژاد


پیوستگی شبکه‌‌ای سوره فتح با سوره‌های هم‌گروه (نوح، قدر و کوثر(

دوره 5، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 151-185

10.22081/jqss.2024.66089.1252

صدیقه جنتی فیروزابادی؛ احمد زارع زردینی؛ کمال صحرایی اردکانی


روش‌شناسی بیان نکات تربیتی در قرآن با تأکید بر سوره مبارکه حجرات

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 154-181

10.22081/jqss.2023.65522.1238

عرفان یوسفی مقدم (نویسنده مسئول)؛ محمد علیمحمدی


قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 157-173

10.22081/jqss.2019.68226

محسن قمرزاده؛ فاطمه السادات ارفع


نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-34

10.22081/jqss.2020.68904

محمد صادق یوسفی مقدم؛ ریحانه حقانی


عوامل جریان سنت استدراج در قرآن با استفاده از روش تحلیل مضمون

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 7-42

10.22081/jqss.2022.62439.1153

محمد حسین کاظمی؛ محمد زارع بوشهری؛ نعمت کاظمی