کلیدواژه‌ها = روایات
کاوشی در اشتغال زنان از دیدگاه قرآن و روایات

دوره 5، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 102-129

10.22081/jqss.2024.66269.1255

سیداصغر حسینی خان به بن


گونه‌شناسی روایات تفسیری امام علی( علیه السلام) با تأکید بر تفسیر روایی نورالثقلین

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 64-97

10.22081/jqss.2022.62618.1154

یحیی نورمحمدی نجف آبادی؛ محمدرضا نورمحمدی نجف آبادی؛ اکرم حاجیان


تحلیل و نقد دیدگاه آیت‌الله معرفت از فترت وحی قرآن

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 64-84

10.22081/jqss.2019.68398

عبدالمجید طالب‌تاش؛ عیسی عیسی‌زاده