نویسنده = محمد صادق یوسفی مقدم
طلاق عاطفی و راهکارهای قرآنی پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 76-106

10.22081/jqss.2021.59943.1098

محمد صادق یوسفی مقدم؛ لیلا دین دوست سرخابی


نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

دوره 2، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-34

10.22081/jqss.2020.68904

محمد صادق یوسفی مقدم؛ ریحانه حقانی