نویسنده = حقانی، ریحانه
تعداد مقالات: 3
1. فرجام مقاومت یا سازش با دشمن از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار 1400، صفحه 91-111

10.22081/jqss.2021.58771.1113

نادره رحیمی نزاد قره آغاج؛ ریحانه حقانی


2. نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-34

10.22081/jqss.2020.68904

محمد صادق یوسفی مقدم؛ ریحانه حقانی