کلیدواژه‌ها = جامعیت قرآن
مرجعیت علمی قرآن از نگاه علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 8-37

10.22081/jqss.2019.68217

محمد فاکر میبدی؛ محمدحسین رفیعی