کلیدواژه‌ها = روایات تفسیری
رویکرد فقه‌الحدیثی علامه طباطبایی& نسبت به روایات الکافی در تفسیر المیزان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 96-128

10.22081/jqss.2023.64624.1214

امان اله ناصرى کریموند (نویسنده مسئول)؛ مهدی اکبرنژاد؛ روح الله محمدی


گونه‌شناسی روایات تفسیری امام علی( علیه السلام) با تأکید بر تفسیر روایی نورالثقلین

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 64-97

10.22081/jqss.2022.62618.1154

یحیی نورمحمدی نجف آبادی؛ محمدرضا نورمحمدی نجف آبادی؛ اکرم حاجیان


قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 157-173

10.22081/jqss.2019.68226

محسن قمرزاده؛ فاطمه السادات ارفع