نویسنده = فهیمه غلامی نژاد
بررسی و نقد شیوه‌ها و روش‌های تفسیری عبدالکریم خطیب در «التفسیر القرآنی للقرآن»

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 33-59

10.22081/jqss.2022.64652.1215

حمید رضا فهیمی تبار؛ فهیمه غلامی نژاد؛ خدیجه زینی وند نژاد