نویسنده = یوسفی مقدم، محمد صادق
تعداد مقالات: 4
1. طلاق عاطفی و راهکارهای قرآنی پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 76-106

10.22081/jqss.2021.59943.1098

محمد صادق یوسفی مقدم؛ لیلا دین پرست سرخ آبی


4. نقد و بررسی نظریه گلدتسیهر دربارۀ اختلاف قرائات در قرآن

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 7-34

10.22081/jqss.2020.68904

محمد صادق یوسفی مقدم؛ ریحانه حقانی