کلیدواژه‌ها = مکی
بررسی آیات مستثنیات سوره بقره

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 134-158

10.22081/jqss.2022.64100.1195

سهیلا پیروزفر؛ امیررضا قندهاری نژاد