کلیدواژه‌ها = تفسیر موضوعی
ارزیابی مبانی سبک تفسیر موضوعی تنزیلی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-76

10.22081/jqss.2022.64057.1194

محسن قمرزاده؛ نسیم تیموری


ماهیّت تدبر موضوعی در قرآن

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 105-136

10.22081/jqss.2021.59144.1082

علی رضا لک زایی؛ ابوالقاسم عاصی مذنب؛ محمدرضا شایق