کلیدواژه‌ها = طلاق عاطفی
طلاق عاطفی و راهکارهای قرآنی پیشگیری از آن

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 76-106

10.22081/jqss.2021.59943.1098

محمد صادق یوسفی مقدم؛ لیلا دین دوست سرخابی