درآمدی بر راهبردهای عملی اقتصاد مقاومتی در آموزه‌های قرآن

نویسنده

پژوهشگر پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم ـ ایران

چکیده

استحکام زیربنا‌های اقتصادی جامعه اسلامی به خودکفایی و رشد همه‌جانبه نیازمند است که در این صورت، کشور می‌تواند در برابر تحریم‌ها و تهدیدهای دشمنان پایدار
باشد و امنیت و عزت خودش را حفظ کند. برای تحقیق چنین اهدافی، مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده است. اقتصاد مقاومتى دارای راهبردی نظری و عملی در آموزه‌های قرآن است؛ ولی در این نوشتار دو راهبرد عملی آن در عرصه الگوی تولید و الگوی مصرف بررسی می‌شود که تاکنون بررسی نشده است. بررسی راهبرد عملی اقتصاد مقاومتی به هدف رسیدن به دیدگاه قرآن کریم در این زمینه است. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و اسنادی و تحلیلی انجام گرفته است که درنتیجه روشن گردید رعایت کیفیت کالاهای تولیدی و تنوع تولید همراه با توجه به نیازها و بالابردن بهره‌وری می‌توان راهبرد الگوی تولید را در اقتصاد مقاومتی تحقق بخشید و روی‌آوری تک‌تک افراد جامعه اسلامی به مصرف کالای تولید داخل کشور اسلامی، همراه با دوری از اسراف و تبذیر و رعایت قناعت و انصاف در مصرف، می‌توان راهبرد الگوی مصرف را در اقتصاد مقاومتی ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها