نقد و بررسی اشکالات فخر رازی به آیه ولایت با تأکید بر دیدگاه آیت‌الله محمدهادی معرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشیار مرکز تحقیقات علوم قرآن، حدیث و طب دانشگاه علوم پزشکی، تهران ـ ایران.

چکیده

آیه 55 سوره مائده از آیاتی است که مفسران و متکلمان شیعه و اهل‌سنت درباره دلالت آن دیدگاه‌های متفاوتی ارائه داده‌اند. بنابر دیدگاه شیعه ، این آیه بر ولایت و امامت حضرت امیر مؤمنان علی7 دلالت دارد. از مفسرانی که دیدگاه شیعه را نقد کرده و به آن، اشکال‌ها و شبهه‌های فراوانی وارد کرده‌اند، فخر رازی است. در این پژوهش تلاش شده است با بهره‌گیری از دیدگاه‌های آیت‌الله محمدهادی معرفت به روش توصیفی ـ تحلیلی، اشکال‌ها و شبهه‌های فخر رازی بررسی و نقد گردد و درنهایت ثابت شود هیچ‌یک از اشکال‌ها و شبهه‌های وی همچون نازل نشدن آیه در شأن حضرت علی7، احتجاج نکردن آن حضرت بر ولایت خویش به این آیه، دلالت‌نکردن آیه بر عموم ولایت، منافات‌داشتن انفاق انگشتر با زکات واجب، سازگارنبودن انفاق انگشتر در نماز با اخلاص حضرت علی7 و توجه کامل به خدا در نماز، فعل کثیر‌بودن انفاق با انگشتر، مانع‌بودن سیاق آیات قبل و بعد با دلالت آیه بر امامت حضرت علی7 و ناسازگاری فقر علی7 با داشتن انگشتر، وارد نیست.

کلیدواژه‌ها