نویسنده = سید محمد نقیب
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی روایات سیره امام علی× در تطبیق بر آیات 87 و 88 سوره مائده

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 130-153

10.22081/jqss.2021.61781.1132

لیلا ابراهیمی؛ سید محمد نقیب