نویسنده = قدیمی‌نژاد، سیدعباس
تعداد مقالات: 1
1. آموزه‌های قرآنی مدیریت مقاومت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 38-63

10.22081/jqss.2019.68392

سیدعباس قدیمی‌نژاد