مبانی قرآنی و روایی مقاومت در کلام مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی

چکیده

مقاومت ایستادگی و سازش‌‌ناپذیری با ظلم و آمادگی همه‌‌جانبه برای حفظ داشته‌های مادی و معنوی و به‌دست‌آوردن ارزش‌‌های مادی و معنوی، چه در وجه فردی و چه در وجه جمعی برای رسیدن به مقصودها و مقصدهای مادی و معنویِ تعریف‌شده در هویت فرهنگی و دینی و تمدنی یک جامعه یا یک امت کبیر است. وقتی چنین آمادگی‌ای به‌‌وجود آید، دیگر آن فرد و جامعۀ «مقاومت‌‌یافته» به آرامش مطلوب رسیده و هیچ عامل درونی و بیرونی نمی‌‌تواند آن فرد یا جامعه را به نابودی و ازهم‌‌پاشی بکشاند.
در این مقاله بر آنیم تا مبانی قرآنی و روایی پیدایش چنین مقاومتی را در کلام مقام معظم رهبری بررسی و تحلیل کنیم؛ البته در کلام رهبری مباحث مهم مربوط به مقاومت مطرح شده است، لیکن در این مقاله فقط به مباحث مربوط به مبانی قرآنی و روایی مقاومت به‌اختصار می‌‌پردازیم. معظم‌‌له تنها راه برون‌‌رفت از مشکلات موجود در جهان اسلام را ایستادگی و مقاومت امت اسلامی دانسته است؛ زیرا از سنت‌های الهی، حصول پیروزی قاطع به دنبال مقاومت است. این مبانی از مجموع کلام ایشان برای مقاومت به‌دست می‌‌آید: 1. ایمان به خدا؛ 2. دستور خدا به مقاومت؛ 3. اتکا و توکل به خدا؛ 4. اعتماد به وقوع حتمی وعده‌‌های الهی؛ 5. بصیرت؛ 6. عزم و اراده قوی در راستای رسالت انسانی در دفاع از هم‌نوع و رفع مظالم. روش این مقاله مبتنی بر روش تحلیلی - توصیفی و متکی به کلام رهبری است.

کلیدواژه‌ها


 1. * قرآن کریم.

  1. ابن‌الأثیر، مجدالدین. (1364). النهایة فی غریب الحدیث والأثر. (تحقیق: طاهر احمد الزاوی و محمود محمد الطناحی). (چاپ چهارم). قم: مؤسسه اسماعیلیان.
  2. ابن‌منظور، محمدبن مکرم. (1414ق). ‏لسان العرب. (چاپ سوم). بیروت: دار صادر.
  3. بهجت‌پور، عبدالکریم. (1391). تفسیر فریقین: تاریخ. مبانی. منابع. قم: آثار نفیس.
  4. بیانات رهبر انقلاب در http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=11101
  5. دهخدا، علی‌اکبر. (1377). لغت‌نامه. (چاپ دوم). تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
  6. سعیدی‌روشن، محمدباقر. (1389). آسیب‌شناسی جریان‌های تفسیری. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
  7. کلینی، محمد. (1365). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  8. مجلسی، محمدباقر. (1404ق). بحارالانوار. بیروت: مؤسسة الوفاء.
  9. معین، محمد. (1375). فرهنگ فارسی. تهران: انتشارات امیرکبیر.