دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی آیات مستثنیات سوره بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22081/jqss.2022.64100.1195

امیررضا قندهاری نژاد؛ سهیلا پیروزفر