نویسنده = محسن قمرزاده
ارزیابی مبانی سبک تفسیر موضوعی تنزیلی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 49-76

10.22081/jqss.2022.64057.1194

محسن قمرزاده؛ نسیم تیموری


قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 157-173

10.22081/jqss.2019.68226

محسن قمرزاده؛ فاطمه السادات ارفع