کلیدواژه‌ها = روایت
بررسی روایت‌گری نوح در قرآن کریم و کتاب مقدس

دوره 5، شماره 3، خرداد 1403، صفحه 130-159

10.22081/jqss.2024.68337.1283

قاسم محسنی مری؛ بهرام جمشیدی