کلیدواژه‌ها = علم تجربی جدید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و نقد دیدگاه سید قطب درباره نسبت دین و علم تجربی جدید

دوره 3، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 47-75

10.22081/jqss.2021.61466.1123

حسن زرنوشه فراهانی؛ صابر خلیلی