نویسنده = مهدی درستی
روش‌شناسی فهم براساس آموزه‌های قرآنی

دوره 4، شماره 4، دی 1401، صفحه 34-68

10.22081/jqss.2023.65024.1222

لیلا ابراهیمی؛ سید محمد علی داعی نژاد؛ مهدی درستی