نویسنده = کوثری، عباس
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر اعجاز تشریعی در قرآن

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 138-160

10.22081/jqss.2019.68403

عباس کوثری