نویسنده = مدبّر (اسلامی)، علی
تعداد مقالات: 1
1. منهج تفسیری آیت‌الله معرفت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 85-114

10.22081/jqss.2019.68399

علی مدبّر (اسلامی)