نویسنده = فیروزمهر، محمدمهدی
تعداد مقالات: 1
1. مرجعیت علمی قرآن از نگاه استاد مطهری

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 7-36

10.22081/jqss.2019.68391

محمدمهدی فیروزمهر