نویسنده = قمرزاده، محسن
تعداد مقالات: 1
1. قواعد حاکم بر بهره‌مندی از روایات تفسیری

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 157-173

10.22081/jqss.2019.68226

محسن قمرزاده؛ فاطمه السادات ارفع