نویسنده = رضایی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شبهات دکتر سها درباره تعدد زوجات در قرآن کریم

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 113-132

10.22081/jqss.2019.68224

حسین رضایی؛ فرج الله میرعرب